Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

psyjaro
0198 4403
Reposted frommiststueck miststueck vianoisetales noisetales
psyjaro
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viaAnneBonny AnneBonny
psyjaro
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaAnneBonny AnneBonny
psyjaro
5014 e516 500
Reposted frompiehus piehus viaAnneBonny AnneBonny
psyjaro

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaAnneBonny AnneBonny
psyjaro
5979 77e5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
8805 645f
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
9767 f461 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
psyjaro

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee
psyjaro
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viaaviee aviee
psyjaro
jak miał na imię Twój wczorajszy wstyd?
— ania
Reposted fromaviee aviee

August 25 2019

psyjaro
6962 bd9e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
psyjaro
Reposted fromFlau Flau
psyjaro
Wcale się nie zgubił. Zawsze dokładnie wiedział, gdzie się znajduje. Zawsze był tutaj. Tyle, że wszystko inne chwilowo zmieniło miejsce.
— Bagaż. Czarodzicielstwo.
Reposted fromdjLangley djLangley
psyjaro
Bieda mi nie przeszkadza - wyznał Kreozot. - To trzeźwość sprawia kłopoty.
— Kreozot. Czarodzicielstwo
Reposted fromdjLangley djLangley
psyjaro
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście. 
— (via skmmks)
Reposted fromlovvie lovvie
psyjaro
Chciałbym się w końcu obudzić ze świadomością, że to wszystko to był jeden pierdolony sen, że to wszystko nie działo się naprawdę i było wymysłem mojej chorej imaginacji...
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl