Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

psyjaro
tuż po północy wpadła
do ciebie ćma wybacz ale
wyprosiłem ją na wieki
masz pozdrowienia od
najbliższych gwiazd
to Droga Mleczna
pozdrawia twoje piersi

- GC

February 12 2018

psyjaro
6535 4d8d 500
Reposted frommangoe mangoe viazamknioczy zamknioczy
psyjaro
5446 a2f3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoseanna hoseanna
psyjaro
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianatory natory
psyjaro
1479 3340
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianatory natory
psyjaro
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianatory natory
psyjaro
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vianatory natory
psyjaro
Musisz pokazać, że Ci zależy. Musisz pokazać, że tego chcesz. 
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
psyjaro
4059 b2c1 500
Reposted fromsavatage savatage viakaat kaat
psyjaro
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viakaat kaat
psyjaro
0281 f6e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaat kaat
psyjaro
1748 4d7c
Reposted fromupendo upendo viaCannonball Cannonball

February 11 2018

psyjaro
"Znając swój kształt i ramy jesteś skończony"

- Bisz
psyjaro
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaaviee aviee
psyjaro
psyjaro
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagrungedelirium grungedelirium
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viagrungedelirium grungedelirium
psyjaro
"Ich bin Batma... Nicht streicheln, du versaust mein Video! Menno!"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl