Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

psyjaro
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viacukrowa cukrowa
psyjaro

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacukrowa cukrowa
psyjaro
3656 8473
Reposted fromdelain delain viacukrowa cukrowa
psyjaro
7245 f054
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiefajna niefajna
psyjaro
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompassionative passionative vianiefajna niefajna
psyjaro
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock vianiefajna niefajna
psyjaro
2919 34c5
Reposted fromhagis hagis vianiefajna niefajna
psyjaro
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianiefajna niefajna
psyjaro
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium vianiefajna niefajna

March 02 2017

psyjaro
9264 5d24 500
"Pomroki"J.Borszewicz
psyjaro
Marysia:
 -...Dotkniesz mnie kiedyś wreszcie czy nie?!
-Boję się.
-Czego?
-Że jak cię dotknę, to okaże się, że ciebie nie ma...
— POMROKI
psyjaro
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
psyjaro
Marcu,  bądź dla mnie dobry...
— proszę...
psyjaro
I need to remember one thing. You are, and always will be extremely dangerous to me. I need to be very, very cautious when you are around.
— Nocne przemyślenia.
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
psyjaro
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
psyjaro
1623 a2bb
psyjaro
psyjaro
2653 1c2d
Reposted fromfelicka felicka viaintotheforest intotheforest
psyjaro
0081 d835
Reposted fromvandalize vandalize viaznikajac znikajac
psyjaro

skoro nic nie czujesz, to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl