Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

psyjaro
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacukrowa cukrowa
psyjaro

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
psyjaro
4068 8db6 500
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viaLykou Lykou
psyjaro
0062 b7e7 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawakemeupx wakemeupx
psyjaro
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahash hash
psyjaro
psyjaro
2434 0303 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahash hash
psyjaro
6772 cc5d 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahash hash
psyjaro
4686 8f34
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahash hash

April 20 2018

Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha
psyjaro
chore sytuacje to moja specjalność
Reposted fromdygoty dygoty viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
Znam kobiety, które były aniołami
Zanim poznałem je z moimi demonami
— Kartky
Reposted fromMartwa13 Martwa13
psyjaro
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
wyrzygać wszystko, wykrzyczeć, wypluć, wycisnąć, wyciąć.
Reposted fromyanek yanek viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
czy gdyby ludzie znali całą prawdę, wciąż widzieliby w nas to samo?
Reposted fromfrisson frisson viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
3181 7223 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
psyjaro
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaMartwa13 Martwa13
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl