Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

psyjaro
1965 6eb9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
psyjaro
0396 f5a4 500
Reposted fromnyaako nyaako viaHypothermia Hypothermia
psyjaro
0317 5797
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
psyjaro
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viaagatiszka agatiszka
psyjaro
3044 125c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
psyjaro
0026 ead6 500
Reposted fromJapko Japko viaHypothermia Hypothermia
psyjaro
0946 8190
thats not a hula hoop
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
psyjaro
2910 3a85 500
Reposted fromHardcores Hardcores viafapfapfap fapfapfap
psyjaro
psyjaro
Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół i
Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół i
Nie ma cię, i nie wiem już gdzie jesteś, ale dobrze
Że nie wiesz, co u mnie, bo pękło by ci serce

Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół i
Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pół
Ale kocham cię, kocham, wciąż cię kocham, kurwa
I nie znam już innych słów, to jest zbyt trudne
— Pezet

November 05 2019

psyjaro
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

November 03 2019

psyjaro
Co nam hańba, gdy talary
Mają lepszy kurs od wiary!
Wymienimy na walutę
Honor i pokutę!
psyjaro
7396 4dff
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
psyjaro
7398 2043 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
psyjaro
7548 a445 500
Reposted fromgloegg gloegg

November 02 2019

psyjaro
4229 414d
Reposted fromrubinek rubinek
psyjaro

November 01 2019

psyjaro
Lubiłam chorować
bo wtedy byłeś i o zgrozo.
Troszczyłeś się. 
— #62
Reposted fromffina ffina
psyjaro
Nie życzę nikomu a już w ostateczności Tobie 
tego bólu, który rozrywa Ciebie na tysiące kawałków
a Twoja bezradność każe siedzieć i patrzeć i się poddawać
spójrz tu jest tysiąc mnie
bo w całości już mnie nie ma już nie ma nic
— #64
Reposted fromffina ffina
psyjaro
0080 b821 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl